Creatief forum over verlies, afscheid & rouw

 • mémWart wil

  inspireren en motiveren om op een bewuste, gevoelige , creatieve of kunstzinnige wijze vorm te geven aan afscheid.

  Iets aanreiken voor die momenten dat we zoeken naar de gepaste woorden, naar rituelen die onze gevoelens uitdrukken, naar vormen die troosten...

 • Creatieve objecten
  & kunstwerken

 • Rituelen & diensten

 • Sprekers & andere

 • Creativiteit, kunst, filosofie, …

  hebben een waardevolle ondersteunende betekenis.

  Kijken, zien, horen, voelen, … spreken onze zintuigen aan om opnieuw te beleven, te waarderen, te koesteren en als inspiratie mee te nemen.

  Het zijn rijke bronnen om verlies op een geheel eigen manier vorm te geven.

  Een object, een kunstwerk, rituelen, sprekers, boeken, teksten, muziek… kan iets bijdragen

 • Een persoonlijk én creatief afscheid

  Een persoonlijke vormgeving is een manier van afscheid nemen
  waar we zelf voor kiezen,
  waar we ons goed bij voelen,
  waar we onze gevoelens in herkennen.

  Een creatieve vormgeving geeft uitdrukking aan het moeilijk uitspreekbare, zegt wat we niet zeggen kunnen.

  Een persoonlijk én creatief afscheid verzacht , verzoent en verwoordt.

 • Voor momenten

  Hoewel we het liever uit de weg gaan, worden we vroeg of laat geconfronteerd met verlies, afscheid of de dood.

  Af en toe of met momenten nadenken over het verlies van een dierbare, maakt het leven ‘voor, tijdens en na’ het afscheid betekenisvol.

  Voor volwassenen een moeilijke, ingrijpende periode en voor kinderen is dat niet anders.

  De kwetsbaarheid, onzekerheid, angst, verdriet,… gevoelens waar men soms geen blijf mee weet.

  Ieder reageert anders en daarom is verdriet en afscheid een heel individueel beleven.

  Er is geen pasklaar antwoord, niets wat het gemis weg nemen kan. Het rouwproces laat zich niet vastleggen in de tijd. Ook dat is individueel erg verschillend en ieder legt hierin een eigen weg af.

 • Voor wie ?

  Voor iedereen,
  die belangstelling heeft voor de thematiek, die creatief en inhoudelijk geïnspireerd wil worden of van kunst houdt, … In de programmatie van activiteiten wordt ook aan kinderen en jongeren gedacht.

  Voor professionelen,
  en personen die beroepsmatig in aanraking komen met verlies, afscheid en rouw.

  Door de brede invalshoeken is het aanbod niet enkel gericht op de creatieve sector maar is ook bedoeld voor mensen actief in de mantelzorg, de zorgsector, palliatieve hulpverlening. Voor docenten, leerkrachten, creatief therapeuten, maatschappelijk werkers, uitvaartbegeleiders, begrafenisondernemers, rouwbegeleiders of - therapeuten, diverse organisaties die diensten verlenen.

 • Hoe ?

  Door het aanbieden van tedere, fijngevoelige, en inspirerende creaties, diensten, ideeën en visies die kunnen troosten en ondersteunen bij verlies en rouw, via deze website, de facebookpagina en andere activiteiten van mémWart.

contactpersoon: Anne-Mie Peeters
Merelstraat 15 | 3940 Hechtel-Eksel | 011/73 28 44